Infrastruktura jako usługa: co to jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa: co to jest IaaS?

22 września, 2022

Strona wykorzystuje pliki cookies

Czym jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa (IaaS) to specyficzny rodzaj usługi przetwarzania w chmurze, która zapewnia podstawowe zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe na żądanie oraz działa np. w systemach płatności.

Możesz zmniejszyć korzystanie z lokalnych centrów danych, zaoszczędzić pieniądze na sprzęcie i uzyskać wgląd w swój biznes w czasie rzeczywistym, przenosząc infrastrukturę organizacji do usługi IaaS. Rozwiązania IaaS zapewniają swobodę dostosowywania liczby posiadanych zasobów IT do zapotrzebowania. Ponadto poprawiają niezawodność podstawowej infrastruktury, jednocześnie pomagając w szybkim inicjowaniu obsługi administracyjnej nowych aplikacji.

Możesz uniknąć kosztów i trudności związanych z zakupem i zarządzaniem rzeczywistymi serwerami i centrami danych za pomocą IaaS. Płacisz za określony zasób tylko tak długo, jak długo go używasz, ponieważ każdy zasób jest dostarczany jako oddzielny składnik usługi. Podczas kupowania, instalowania i konfigurowania własnego oprogramowania, w tym systemów operacyjnych, oprogramowania pośredniczącego i aplikacji (oraz zarządzania nim) będzie zarządzać tym wszystkim dostawca usług przetwarzania w chmurze, taki jak Azure.

Organizacje mogą spodziewać się przyspieszenia procesów transformacji cyfrowej za pośrednictwem platform chmurowych.

Jak działa IaaS?

Klienci IaaS mogą korzystać z usług dostawcy chmury, aby zainstalować pozostałe składniki stosu aplikacji po uzyskaniu dostępu do zasobów i usług za pośrednictwem sieci WAN. Aby skonfigurować maszyny wirtualne, zainstalować systemy operacyjne na każdej takiej maszynie, wdrożyć oprogramowanie pośredniczące, takie jak bazy danych, utworzyć zasobniki magazynu dla obciążeń i kopii zapasowych oraz zainstalować dane firmowe na tej maszynie wirtualnej, użytkownik może połączyć się z platformą IaaS. Klienci mogą następnie korzystać z usług dostawcy w celu zarządzania odzyskiwaniem po awarii, równoważenia ruchu sieciowego, śledzenia kosztów, monitorowania wydajności i rozwiązywania problemów z aplikacjami.

Dostawca musi brać udział w każdym modelu chmury obliczeniowej. Dostawcą jest często firma zewnętrzna specjalizująca się w sprzedaży IaaS. Firma może również zdecydować się na utworzenie chmury prywatnej, przekształcając się we własnego dostawcę usług.

IaaS a inne modele usług w chmurze

IaaS można uzupełnić, łącząc go z PaaS i SaaS, które są dwiema kolejnymi platformami przetwarzania w chmurze. Oprócz podstawowych składników infrastruktury dostawcy PaaS hostują, zarządzają i dostarczają systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące i inne środowiska wykonawcze dla klientów w chmurze. Opiera się to na podejściu IaaS. Chociaż PaaS ułatwia transferowanie danych, ogranicza również zdolność firmy do projektowania środowiska, którego potrzebuje.

Dzięki SaaS dostawcy hostują, nadzorują i udostępniają konsumentom zarówno pełną infrastrukturę, jak i aplikacje. Konsumenci SaaS po prostu logują się i korzystają z aplikacji dostawcy, która jest hostowana w jego infrastrukturze, bez konieczności pobierania lub instalowania czegokolwiek. Użytkownicy mogą częściowo dostosować sposób działania aplikacji i regulować to, kto może z niej korzystać, ale to dostawca SaaS jest odpowiedzialny za wszystkie inne aspekty.

Zalety IaaS

Minimalizuje wydatki i obniża koszty

IaaS to ekonomiczna opcja przejścia do chmury, ponieważ pozwala uniknąć kosztów konfiguracji fizycznego centrum danych i zarządzania nim. Twój zespół IT może skoncentrować się na codziennych zadaniach, jednocześnie zmniejszając koszty zakupu sprzętu i jego utrzymania dzięki modelom subskrypcji pay-as-you-go stosowanym przez dostawców IaaS.

Poprawia łatwość obsługi, stabilność i niezawodność

IaaS eliminuje potrzebę ciągłej konserwacji oprogramowania i sprzętu, aktualizacji i rozwiązywania problemów. Usługodawca gwarantuje niezawodność infrastruktury i przestrzega umów dotyczących poziomu usług (SLA).

Wzrost jakości i ilości zadań

IaaS umożliwia skalowanie międzynarodowe i obsługę nawet szczytowego zapotrzebowania na zasoby. W ten sposób można przyspieszyć dostarczanie zasobów IT pracownikom w dowolnym miejscu na świecie i poprawić wydajność aplikacji.

Poprawia bezpieczeństwo

Dostawca usług w chmurze może zapewnić lepszą ochronę aplikacji i danych niż w przypadku odpowiedniej umowy serwisowej.

Zwiększa odzyskiwanie po awarii i ciągłość działania

Osiągnięcie wysokiej dostępności, ciągłości działania i odzyskiwania po awarii kosztuje, ponieważ te rzeczy wymagają dużej liczby pracowników i technologii. IaaS może pomóc obniżyć ten koszt, jeśli zostanie wprowadzona odpowiednia umowa SLA. Dodatkowo umożliwia normalny dostęp do aplikacji i danych w przypadku katastrofy lub awarii.

Pomaga szybciej wprowadzać innowacje i rozpowszechniać nowe aplikacje wśród użytkowników

Dzięki IaaS wymagana infrastruktura komputerowa może być gotowa w ciągu kilku minut lub godzin, w przeciwieństwie do dni lub tygodni po podjęciu decyzji o wprowadzeniu nowego produktu lub projektu. Ponadto IaaS umożliwia szybsze wdrażanie aplikacji u użytkowników, ponieważ nie trzeba konfigurować infrastruktury pomocniczej.

 

Jeśli szukasz IT Business Partnera, który wesprze Cię w rozwoju Twojej firmy i pomoże Ci odkrywać jakie usługi najlepiej do niej pasują, porozmawiaj z nami. Rozwiązania IT Prime Engineering Poland pomogą Ci się rozwijać.

play youtube,
play youtube,
xvideos,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
xxx,
Fucking,
mp3play,
Is Subway Closing Down,
Are There Sharks In Jamaica,
Instant Car Insurance,