Infrastruktura jako usługa: co to jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa: co to jest IaaS?

22 września, 2022

Strona wykorzystuje pliki cookies

Czym jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa (IaaS) to specyficzny rodzaj usługi przetwarzania w chmurze, która zapewnia podstawowe zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe na żądanie oraz działa np. w systemach płatności.

Możesz zmniejszyć korzystanie z lokalnych centrów danych, zaoszczędzić pieniądze na sprzęcie i uzyskać wgląd w swój biznes w czasie rzeczywistym, przenosząc infrastrukturę organizacji do usługi IaaS. Rozwiązania IaaS zapewniają swobodę dostosowywania liczby posiadanych zasobów IT do zapotrzebowania. Ponadto poprawiają niezawodność podstawowej infrastruktury, jednocześnie pomagając w szybkim inicjowaniu obsługi administracyjnej nowych aplikacji.

Możesz uniknąć kosztów i trudności związanych z zakupem i zarządzaniem rzeczywistymi serwerami i centrami danych za pomocą IaaS. Płacisz za określony zasób tylko tak długo, jak długo go używasz, ponieważ każdy zasób jest dostarczany jako oddzielny składnik usługi. Podczas kupowania, instalowania i konfigurowania własnego oprogramowania, w tym systemów operacyjnych, oprogramowania pośredniczącego i aplikacji (oraz zarządzania nim) będzie zarządzać tym wszystkim dostawca usług przetwarzania w chmurze, taki jak Azure.

Organizacje mogą spodziewać się przyspieszenia procesów transformacji cyfrowej za pośrednictwem platform chmurowych.

Jak działa IaaS?

Klienci IaaS mogą korzystać z usług dostawcy chmury, aby zainstalować pozostałe składniki stosu aplikacji po uzyskaniu dostępu do zasobów i usług za pośrednictwem sieci WAN. Aby skonfigurować maszyny wirtualne, zainstalować systemy operacyjne na każdej takiej maszynie, wdrożyć oprogramowanie pośredniczące, takie jak bazy danych, utworzyć zasobniki magazynu dla obciążeń i kopii zapasowych oraz zainstalować dane firmowe na tej maszynie wirtualnej, użytkownik może połączyć się z platformą IaaS. Klienci mogą następnie korzystać z usług dostawcy w celu zarządzania odzyskiwaniem po awarii, równoważenia ruchu sieciowego, śledzenia kosztów, monitorowania wydajności i rozwiązywania problemów z aplikacjami.

Dostawca musi brać udział w każdym modelu chmury obliczeniowej. Dostawcą jest często firma zewnętrzna specjalizująca się w sprzedaży IaaS. Firma może również zdecydować się na utworzenie chmury prywatnej, przekształcając się we własnego dostawcę usług.

IaaS a inne modele usług w chmurze

IaaS można uzupełnić, łącząc go z PaaS i SaaS, które są dwiema kolejnymi platformami przetwarzania w chmurze. Oprócz podstawowych składników infrastruktury dostawcy PaaS hostują, zarządzają i dostarczają systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące i inne środowiska wykonawcze dla klientów w chmurze. Opiera się to na podejściu IaaS. Chociaż PaaS ułatwia transferowanie danych, ogranicza również zdolność firmy do projektowania środowiska, którego potrzebuje.

Dzięki SaaS dostawcy hostują, nadzorują i udostępniają konsumentom zarówno pełną infrastrukturę, jak i aplikacje. Konsumenci SaaS po prostu logują się i korzystają z aplikacji dostawcy, która jest hostowana w jego infrastrukturze, bez konieczności pobierania lub instalowania czegokolwiek. Użytkownicy mogą częściowo dostosować sposób działania aplikacji i regulować to, kto może z niej korzystać, ale to dostawca SaaS jest odpowiedzialny za wszystkie inne aspekty.

Zalety IaaS

Minimalizuje wydatki i obniża koszty

IaaS to ekonomiczna opcja przejścia do chmury, ponieważ pozwala uniknąć kosztów konfiguracji fizycznego centrum danych i zarządzania nim. Twój zespół IT może skoncentrować się na codziennych zadaniach, jednocześnie zmniejszając koszty zakupu sprzętu i jego utrzymania dzięki modelom subskrypcji pay-as-you-go stosowanym przez dostawców IaaS.

Poprawia łatwość obsługi, stabilność i niezawodność

IaaS eliminuje potrzebę ciągłej konserwacji oprogramowania i sprzętu, aktualizacji i rozwiązywania problemów. Usługodawca gwarantuje niezawodność infrastruktury i przestrzega umów dotyczących poziomu usług (SLA).

Wzrost jakości i ilości zadań

IaaS umożliwia skalowanie międzynarodowe i obsługę nawet szczytowego zapotrzebowania na zasoby. W ten sposób można przyspieszyć dostarczanie zasobów IT pracownikom w dowolnym miejscu na świecie i poprawić wydajność aplikacji.

Poprawia bezpieczeństwo

Dostawca usług w chmurze może zapewnić lepszą ochronę aplikacji i danych niż w przypadku odpowiedniej umowy serwisowej.

Zwiększa odzyskiwanie po awarii i ciągłość działania

Osiągnięcie wysokiej dostępności, ciągłości działania i odzyskiwania po awarii kosztuje, ponieważ te rzeczy wymagają dużej liczby pracowników i technologii. IaaS może pomóc obniżyć ten koszt, jeśli zostanie wprowadzona odpowiednia umowa SLA. Dodatkowo umożliwia normalny dostęp do aplikacji i danych w przypadku katastrofy lub awarii.

Pomaga szybciej wprowadzać innowacje i rozpowszechniać nowe aplikacje wśród użytkowników

Dzięki IaaS wymagana infrastruktura komputerowa może być gotowa w ciągu kilku minut lub godzin, w przeciwieństwie do dni lub tygodni po podjęciu decyzji o wprowadzeniu nowego produktu lub projektu. Ponadto IaaS umożliwia szybsze wdrażanie aplikacji u użytkowników, ponieważ nie trzeba konfigurować infrastruktury pomocniczej.

 

Jeśli szukasz IT Business Partnera, który wesprze Cię w rozwoju Twojej firmy i pomoże Ci odkrywać jakie usługi najlepiej do niej pasują, porozmawiaj z nami. Rozwiązania IT Prime Engineering Poland pomogą Ci się rozwijać.