Rola transformacji cyfrowej w rozwoju biznesu

Rola transformacji cyfrowej w rozwoju biznesu

19 lipca, 2022

Strona wykorzystuje pliki cookies

Wpływ transformacji cyfrowej na biznes niewątpliwie zmienia sposób, w jaki podchodzimy do naszego codziennego życia. To, w jaki prowadzimy daną działalność, szybko się zmienia: od codziennych list rzeczy do zrobienia po roczne plany operacyjne i restrukturyzację całych działów.
Dzisiejsze branże są napędzane przez szybkie i co najważniejsze – ciągłe – zmiany.
Jak możemy się do nich przystosować?

 

Czym jest transformacja cyfrowa?

Opisanie tego zjawiska w sposób, który dotyczyłby każdej firmy może być trudne, ponieważ transformacja cyfrowa będzie wyglądać inaczej dla każdej z nich. Jednak ogólnie rzecz biorąc przez transformację cyfrową rozumiemy integrację technologii cyfrowej z każdym aspektem prowadzonej działalności, co ma głęboki wpływ na to, jak te firmy działają i w jaki sposób świadczą usługi klientom.
Poza tym, jest to zmiana kulturowa, która wymaga ciągłego kwestionowania status quo, częstych eksperymentów i wiąże się z ryzykiem pojawiania się nowych wyzwań dla organizacji.

Często może to oznaczać porzucenie ustalonych procedur biznesowych, na podstawie których powstały przedsiębiorstwa na rzecz nowszych praktyk, które są obecnie dopiero opracowywane na rynku.
Celem takiej cyfryzacji firmy jest czerpanie korzyści z możliwości oferowanych przez transformację cyfrową, takich jak np. wzrost sprzedaży, poprawa zadowolenia klientów i uzyskanie przewagi nad konkurencją.
Firmy osiągają te korzyści ulepszając swoje procedury i modele biznesowe, wspierając innowacje i wydajność swojej załogi oraz poprawiając doświadczenia klientów.

Jak cyfryzacja może wpłynąć na rozwój Twojego biznesu?

Prawdziwym wyzwaniem naszych czasów jest sama technologia. To wyzwanie dla firm, aby nadążyć za wszystkimi nowościami: optymalizacją procesów, przetwarzaniem danych oraz procesami ich integracji i śledzenia w czasie rzeczywistym.
Nie posiadając pewności czy inwestycja będzie opłacalna, większość firm niechętnie inwestuje w transformację cyfrową. Ponadto, nie jest to tylko kwestia wydatków, ale także, i to przede wszystkim, potencjału innowacyjnego. Większość przedstawicieli firm nie jest pewna, gdzie i jak inwestować w technologię. Wiedzą, że transformacja cyfrowa jest konieczna, ale większość z nich nie wie, od czego zacząć.
Jednak jeśli transformacja cyfrowa zostanie przeprowadzona strategicznie, może poprawić ceny akcji i przychody w dłuższej perspektywie oraz znacznie przyczynić się do rozwoju całej firmy.

Jak? Poprzez wykorzystanie danych do przekształcenia sposobu rozwoju produktów lub świadczenia usług – poprzez automatyzację tych procesów i ich optymalizację.
Większość business managerów nie zdaje sobie sprawy, że transformacja cyfrowa dotyczy bardziej ludzi niż technologii. To nie tylko sama technologia i procesy; dotyczy to również przychodów i samych udziałowców.
Zarządzanie i kierownictwo organizacji musi wspierać relacje z pracownikami oraz udziałowcami, a także być otwartym na zmiany w procesach biznesowych, aby transformacja cyfrowa zakończyła się sukcesem. Dlatego też wsparcie wszystkich stron i wspólne zaangażowanie w jasno określone cele prawdopodobnie będą miały największy wpływ na powodzenie tego procesu.
Podsumowując, wpływ transformacji cyfrowej na biznes jest różny, ale często prowadzi do następujących głównych korzyści:

-Niższe koszty operacyjne
-Zwiększone przychody
-Większa satysfakcja klientów
-Mniejsza fragmentacja procedur
-Optymalizacja procesów

Dlaczego ma to znaczenie?

Tradycyjny model biznesowy został zakłócony przez pojawienie się technologii cyfrowych, dlatego wiele firm musi dostosować się do tych zmian. Innowacje są wprowadzane przez transformację cyfrową w obszarach innych niż tylko samo dostarczanie produktów. Wykorzystując świeżą, kreatywną strategię biznesową, organizacje próbują odbudować swoje podejście biznesowe do metodologii agile.
Chociaż może istnieć wiele powodów, dla których firma przechodzi cyfrową transformację, zapewnienie przetrwania jej działalności jest tutaj głównym motywem. Firmy, które chcą przetrwać i „przeżyć” inne firmy, które nie osiągnęły sukcesu, często muszą przejść kosztowną i nierzadko ryzykowną transformację cyfrową.

Biznes zmienia się w wyniku technologii, a organizacje, które chcą się rozwijać, muszą łączyć technologie z odpowiednimi strategiami, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. Dla przykładu – w zarządzaniu priorytetami kluczowa może być rola analizy danych, zwłaszcza jeśli chodzi o uczenie maszynowe i wizualizację danych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest szybkość pracy organizacji, którą może wspierać odpowiednie oprogramowanie zapewniające firmie zwinność w tym zakresie.
Są to cele operacyjne, ale zadowolenie klienta jest ostatecznym celem i największym impulsem do cyfrowej transformacji firmy. Technologie cyfrowe mają kluczowe znaczenie w tworzeniu silnych relacji między firmami a ich klientami, ponieważ doświadczenia klientów mają kluczowy wpływ na długoterminowe powodzenie organizacji.

Prime Engineering Poland może stać się partnerem w procesie cyfrowej transformacji Twojej firmy. Jeśli chcesz poszerzyć swoje cyfrowe horyzonty, idź o krok dalej i porozmawiaj z nami.

play youtube,
play youtube,
xvideos,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
xxx,
Fucking,
mp3play,
Is Subway Closing Down,
Are There Sharks In Jamaica,
Instant Car Insurance,