Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Strona wykorzystuje pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak wykorzystujemy dane osobowe. Opisuje ona sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i obsługujemy dane osobowe, a tym samym w jaki sposób wypełniamy nasze zobowiązania prawne. Twoja prywatność jest dla nas ważna – ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.

Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy dostępni pod adresem mailowym gdpr@primeengineering.pl lub korespondencyjnym ul, Chorzowska 150, 40-101 Katowice. Staramy się, aby niniejsza Polityka Prywatności była tak prosta, jak to tylko możliwe, ale jeśli nie znasz któregoś z użytych terminów lub masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z Prime Engineering Sp. z o.o.w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Nasza Polityka Prywatności może zostać zmieniona. Wszystkie zmiany będą tutaj publikowane, zatem jeśli chcesz być na bieżąco, odwiedzaj tę stronę.

 

A. Kto gromadzi Twoje dane osobowe i kto jest organem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie

Za przetwarzanie wszelkich danych osobowych zgromadzonych przez Prime Engineering lub przekazanych Prime Engineeringodpowiada firma Prime Engineering – Prime Engineering Sp. z o.o., osoba fizyczna nr 6342995058, z siedzibą pod adresem ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice (zwana dalej „Prime Engineering” lub „my”), której dane kontaktowe można znaleźć w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

 

B. W jaki sposób gromadzone są moje dane osobowe i jakiego rodzaju są to dane

Pamiętaj, że podanie Prime Engineering danych osobowych nie jest przymusowe – w każdej chwili możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu – ale wtedy możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych usług, zarządzać Twoją aplikacją lub odpowiedzieć na Twoje pytania.

Prime Engineering może gromadzić Twoje dane osobowe na wiele sposobów, a mianowicie, gdy subskrybujesz nasz newsletter, wysyłasz nam aplikacje, rejestrujesz się na platformach zatrudnienia uniwersytetu, targach pracy, referencjach współpracowników lub byłych współpracowników, warsztatach i partnerstwach, których celem jest skontaktowanie się z Prime Engineering, zawierasz z nami umowę (o pracę, świadczenie usług lub inną), wypełniasz formularz klienta lub komunikujesz się z naszymi zespołami obsługi klienta.

Jeśli jesteś kandydatem, w celu identyfikacji i znalezienia najlepszych ofert pracy i/lub możliwych usług dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać pewne informacje na Twój temat. Wymagamy tylko tych danych, które będą dla nas istotne, jak imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, informacje o szkoleniach, historia zatrudnienia, kontakt w nagłych wypadkach, status imigracyjny, informacje finansowe (jeśli musimy zweryfikować kontekst finansowy) oraz numer ubezpieczenia społecznego (ponadto możesz również zdecydować się na udostępnienie nam innych istotnych informacji). W uzasadnionych przypadkach i zgodnie z prawem możemy również gromadzić informacje lub dane dotyczące ewentualnych wyroków skazujących.

Jeśli jesteś klientem Prime Engineering, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje o Tobie lub osobach z Twojej firmy w ramach świadczenia przez nas usług, aby zapewnić Ci jak najpełniejszą obsługę oraz prawidłowy rozwój naszych stosunków umownych. W związku z tym, w tym zakresie możemy poprosić o pewne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, stanowisko i numer kontaktowy odpowiednich pracowników w celu świadczenia usług.

Jeśli jesteś dostawcą, potrzebujemy niewielkiej ilości informacji dotyczących Twoich danych osobowych, aby zapewnić, że wszystko działa prawidłowo. Potrzebujemy danych kontaktowych niektórych osób z Twojej firmy w celach kontaktowych, a także innych informacji jak dane bankowe w celu zapłaty za świadczone usługi (jeśli jest to częścią postanowień umownych zawartych między nami). Możemy również gromadzić informacje, które ktoś z Twojej firmy zdecydował się nam udostępnić.

Przez dostawców rozumiemy wszelkie firmy (w tym podmioty gospodarcze działające indywidualnie) oraz nietypowych dostawców usług, takich jak niezależni wykonawcy i pracownicy niezależni, którzy świadczą usługi na rzecz firmy Prime Engineering. W pewnych okolicznościach firma Prime Engineering zleca świadczenie usług zewnętrznym dostawcom świadczącym swoje usługi
w imieniu Prime Engineering. W tym kontekście dostawcy, którzy są przedsiębiorcami pracującymi indywidualnie, pracownikami niezależnymi lub współpracownikami dostawcy, są traktowani jako kandydaci do celów ochrony danych. Należy pamiętać, że w tym kontekście Prime Engineering wymaga, aby dostawcy poinformowali swoich współpracowników o odpowiednich częściach niniejszej Polityki Prywatności (a mianowicie o częściach dotyczących kandydatów).

Niektóre kategorie danych osobowych, np. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające bezsprzeczną identyfikację osoby, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, są klasyfikowane jako „specjalne kategorie danych osobowych” i podlegają dodatkowej ochronie zgodnie z warunkami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Firma Prime Engineering ogranicza, na ile to możliwe, okoliczności, w których gromadzi i przetwarza te specjalne kategorie danych, i robi to tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

W celu zapewnienia naszym użytkownikom większej szybkości i możliwości dostosowania usług świadczonych przez Prime Engineering, firma wykorzystuje funkcję przeglądarki zwaną „cookies”, która umożliwia Prime Engineering dostosowanie usługi i strony internetowej do zainteresowań i potrzeb użytkownika, pozwalając na optymalizację przyszłych czynności i doświadczeń użytkownika na stronie internetowej Prime Engineering. W tym celu możemy gromadzić dane dotyczące parametrów i konfiguracji przeglądarki, systemu operacyjnego i lokalizacji geograficznej. Gdy przeglądasz witrynę Prime Engineering, możemy również używać narzędzi programowych do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi stron, błędów pobierania, czasu trwania wizyty na określonych stronach, informacji dotyczących Twojej interakcji z nimi oraz metod używanych do ich opuszczenia. Możemy również gromadzić informacje techniczne pomocne w identyfikacji Twojego urządzenia w celu diagnostyki i zapobiegania oszustwom.

 

C. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez Prime Engineering zależą od tego, czy jesteś kandydatem, współpracownikiem czy dostawcą.

Jeśli jesteś kandydatem (do których zaliczamy dostawców będących przedsiębiorcami pracującymi indywidualnie, freelancerami lub współpracownikami dostawcy), Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

Rekrutacja – obejmuje działania rekrutacyjne w zakresie świadczenia usług lub funkcji Backoffice, takie jak badania i selekcja. W przypadku świadczenia usług stosujemy podejście do obecnych i potencjalnych klientów Prime Engineering mające na celu znalezienie możliwości zatrudnienia spoczywające na Prime Engineering, jak również działania powiązane. W tym zakresie będą również przetwarzane dane dotyczące wynagrodzeń i zarządzania zasobami ludzkimi;

Realizacja umów – obejmuje działania takie jak zawieranie umów z Prime Engineering i partnerami, a także komunikację z osobami trzecimi zaangażowanymi w umowy (zakłady ubezpieczeń, beneficjenci, pośrednicy);

Rozwój i doskonalenie usług – obejmuje działania niezbędne do rozwoju i doskonalenia usług świadczonych przez Prime Engineering, analizę działalności i przetwarzanie pod kątem potencjalnych przyszłych możliwości.

Jeśli jesteś dostawcą lub klientem, Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

Realizacja umowy – obejmuje wszystkie czynności niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług, a mianowicie dotyczące przetwarzania płatności;

Komunikacja – obejmuje niezbędne kontakty umożliwiające komunikację w sprawie naszych umów;

Rozwój i doskonalenie usług – obejmuje działania niezbędne do rozwoju i doskonalenia usług świadczonych na rzecz lub przez Prime Engineering, analizę działalności, przetwarzanie do celów statystycznych i naukowych, a także do oferowania Ci usług i uzyskiwania wsparcia i usług od Ciebie;

Zgodność z obowiązkami prawnymi;

W pewnych okolicznościach, aby pomóc nam w oświadczeniu, przestrzeganiu lub obronie prawa.

 

Prime Engineering może zwrócić się do osób trzecich, zewnętrznych usługodawców, którzy działają w imieniu Prime Engineering, takich jak firmy, które utrzymują i obsługują stronę internetową Prime Engineering, przetwarzają płatności, analizują dane, świadczą usługi dla klienta, a także sponsorów i innych osób trzecich, które bezpośrednio uczestniczą w działalności rozwijanej przez Prime Engineering, o możliwość przetwarzania danych osobowych użytkownika przez te osoby trzecie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Wspomniane osoby trzecie będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Gdy zbieramy Twoje dane osobowe w wyżej wymienionych lub innych celach, informujemy Cię o tym wcześniej lub w momencie zbierania danych i staramy się uzyskać Twoją zgodę, gdy jest to konieczne do uzasadnienia przetwarzania Twoich danych. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Niemniej jednak mogą zaistnieć przypadki, w których to nie Twoja zgoda upoważnia nas do przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz jedna z poniższych podstaw:

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy lub jej egzekwowania;

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych ciążącym na Prime Engineering;

Przetwarzanie danych jest konieczne do osiągnięcia uzasadnionego interesu firmy Prime Engineering, który nie zagraża Twoim interesom, prawom i podstawowym wolnościom wymagającym ochrony danych osobowych – ta podstawa prawna będzie stosowana wyłącznie, gdy nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że jeśli uzasadniony interes jest wykorzystywany jako powód przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy prowadzić rejestr tych działań i udostępniać Ci dane na ten temat na żądanie;

Przetwarzanie danych jest konieczne do celów deklaracji, egzekwowania lub ochrony prawa w ramach procesu prawnego.

 

D. Bezpieczeństwo danych osobowych

Prime Engineering stosuje wszelkie możliwe środki zapewniające poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, podejmując wszelkie wysiłki i środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasze środki obejmują wdrożenie odpowiedniej kontroli dostępu zapewniającej szyfrowanie, pseudonimizację i anonimizację danych osobowych, gdy tylko jest to możliwe.

Dostęp do Twoich danych osobowych jest dozwolony tylko na wyżej wymienionych warunkach, zawsze zgodnie z rzeczywistą potrzebą Twojej wiedzy i podlega ścisłym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności w przypadku przetwarzania przez osoby trzecie.

Mimo że transfer danych przez internet lub stronę internetową może nie zapewniać całkowitego bezpieczeństwa przed włamaniami, firma Prime Engineering i jej dostawcy usług dokładają wszelkich starań, aby wdrożyć i utrzymać fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych, zgodnie
z obowiązującymi wymogami ochrony danych.

 

E. Okres przechowywania danych osobowych

Prime Engineering przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe zebrane w ramach procesów rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat od ostatniego kontaktu z kandydatem.

Dane osobowe naszych dostawców i klientów będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat.

 

F. Komu będą udostępniane Twoje dane osobowe

Prime Engineering działa w ramach grupy biznesowej, więc Twoje dane mogą zostać ujawnione innym firmom należącym do grupy w kontekście wspólnego świadczenia usług przez firmy należące do grupy oraz w celach związanych z wewnętrznym raportowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane naszym klientom, w zakresie usług doradztwa technologicznego.

Jak wspomniano w punkcie C niniejszej Polityki Prywatności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, którzy działają na zlecenie Prime Engineering. W tym zakresie Twoje dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom firmy Prime Engineering, a także innym usługodawcom, z których usług możemy korzystać w przyszłości.

Zgodnie z obowiązującym prawem firma Prime Engineering jest zobowiązana do ujawnienia danych Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Pracy, a w następstwie nakazów sądowych organom wymiaru sprawiedliwości.

 

G. Międzynarodowe przekazywanie danych

Prime Engineering udostępnia Twoje dane osobowe wewnątrz firmy lub osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Prime Engineering przesyła dane osobowe zgromadzone na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do innych krajów tylko w przypadkach, w których jest to konieczne do wykonania ich instrukcji, wypełnienia obowiązku prawnego lub współpracy z agentami i konsultantami, którzy pomagają nam w zarządzaniu naszą działalnością i usługami.

W przypadku przekazania danych osobowych poza EOG, firma Prime Engineering zapewnia ich ochronę w sposób tożsamy z ochroną na terenie EOG. W tym celu zastosujemy jedną z następujących gwarancji:

Przekazanie do kraju nienależącego do EOG, którego przepisy o ochronie prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych podobny do tego, jaki obowiązuje na terenie EOG.

Zawarcie umowy z zagranicznym organem, która zobowiązuje go do ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami obowiązującymi w EOG; lub Przekazanie danych osobowych organizacjom, z którymi zawarto specjalne umowy o międzynarodowym przekazywaniu danych z Unią Europejską (np. Privacy Shield, struktura określająca standardy ochrony danych osobowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi).

 

H. Jakie masz prawa?

Jako posiadacz danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych i sposobu ich przetwarzania, jak:

Prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, z osobistych powodów, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z warunkami RODO.

Prawo do informacji – prawo do otrzymania zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji przy użyciu jasnego i prostego języka na temat sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach.

Prawo dostępu – prawo do dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Prawo do sprostowania – prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach, posiadacz danych ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych – w określonych sytuacjach posiadacz danych ma prawo do żądania, aby osoba odpowiedzialna za przetwarzanie usunęła jego dane osobowe bez uzasadnionej zwłoki.

Prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo do otrzymania swoich danych osobowych lub danych, które podałeś, w ustrukturyzowanym formacie, do użytku i automatycznego odczytu, jak również prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie, w określonych sytuacjach.

Prawo do złożenia skargi do organu kontrolnego w sprawie sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi – którym jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych

  1. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Prawo do wycofania zgody – w tym przypadku wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem do przetwarzania danych opartym na uprzednio udzielonej zgodzie.

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznych procesach mających skutki prawne lub inne istotne skutki.

Wyżej wymienione prawa mogą być egzekwowane w dowolnym momencie drogą komunikacji z Prime Engineering na adresy kontaktowe podane w niniejszej Polityce Prywatności.

Prośby będą rozpatrywane z wyjątkową starannością w celu zapewnienia poszanowania Twoich praw.

Możesz zostać poproszony(-a) o potwierdzenie swojej tożsamości w celu zapewnienia, że dane osobowe są udostępniane wyłącznie ich posiadaczom.

 

I. Dane kontaktowe firmy Prime Engineering

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą możliwego naruszenia przepisów o ochronie prywatności, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych drogą elektroniczną: e-mail gdpr@primeengineering.pl lub korespondencyjną: ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice.

W razie konieczności firma Prime Engineering będzie aktualizowała niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia opinii właścicieli danych, zmiany w usługach, a także spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

Jeśli zmiany te będą wiązały się z istotnymi modyfikacjami niniejszej Polityki Prywatności, właściciele danych zostaną o tym odpowiednio poinformowani, a w razie potrzeby poproszeni o zgodę. Twoja satysfakcja jest dla nas bardzo ważna. W związku
z tym w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami za pośrednictwem wskazanych kontaktów.