Usługi chmurowe: czy Twoja firma ich potrzebuje?

Usługi chmurowe: czy Twoja firma ich potrzebuje?

1 września, 2022

Strona wykorzystuje pliki cookies

Czy powinieneś przestawić się na rozwiązania cloudowe?  Ze względu na liczne zalety jakie oferuje, chmura obliczeniowa staje się coraz bardziej popularna wśród wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw.

Każde wprowadzenie nowej technologii wiąże się z pewnym ryzykiem, ale tutaj zalety mogą być warte przeszkód. Możesz zmniejszyć ryzyko i skorzystać z korzyści, jakie mogą zaoferować usługi IT oparte na chmurze, jeśli podejmiesz właściwe działania i będziesz współpracować z odpowiednimi IT Business Partnerami.

 

Przykłady usług chmurowych

Stos obliczeniowy chmury odnosi się do kombinacji infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS) ze względu na sposób, w jaki wszystkie one ze sobą współpracują.

IaaS (Infrastructure as a Service) to podstawowy element składowy chmury obliczeniowej. Jest wykorzystywany do uzyskania dostępu do pamięci masowej i mocy obliczeniowej online. Masz dostęp do serwerów, maszyn wirtualnych, sieci, magazynu i systemów operacyjnych za pośrednictwem IaaS. Umożliwia zdalny dostęp do infrastruktury zamiast zarządzania serwerami fizycznymi i innymi komponentami na miejscu.

Platforma jako usługa (PaaS) to kolejny etap chmury obliczeniowej. Firmy uzyskują dostęp do narzędzi, które programiści mogą wykorzystać do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych za pośrednictwem PaaS. Umożliwia użytkownikom tworzenie, rozpowszechnianie i uruchamianie programów bez konieczności konfigurowania i utrzymywania infrastruktury sieci, serwera i bazy danych. Ze względu na wstępnie zakodowane elementy wbudowane w platformę, takie jak wyszukiwanie, funkcje bezpieczeństwa, usługi katalogowe, przepływ pracy i tak dalej, narzędzia programistyczne PaaS mogą również pomóc zminimalizować czas kodowania.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) jest szczytem stosu przetwarzania w chmurze.  Oprogramowanie jako usługa jest dystrybuowane online. Dostawca CSP hostuje i administruje programem, który jest gotowym produktem. Użytkownik płaci abonament za dostęp do programu, często za pomocą przeglądarki internetowej. SaaS jest zazwyczaj aplikacją użytkownika końcowego. Rozwiązania SaaS są używane przez firmy, specjalistów IT i zwykłych konsumentów.

Rodzaje chmur

Chmura publiczna jest najpopularniejszym typem rozwiązania cloudowego.  Twoje informacje są przechowywane na wielu odległych serwerach, które są połączone w jedną, kompleksową sieć. Serwery te są w rzeczywistości własnością zewnętrznego dostawcy. Amazon, Google i Microsoft to znani dostawcy usług w chmurze. Cała technologia, oprogramowanie i infrastruktura potrzebne do uruchomienia chmury są zarządzane przez te firmy i są ich własnością.  Każdy może korzystać z chmury publicznej, co jest jej głównym wyróżnikiem. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy zarejestrować się u dostawcy usług w chmurze.

Z drugiej strony istnieje też chmura prywatna, która jest dostępna tylko dla jednej firmy lub organizacji. Chmura prywatna nie korzysta z żadnych zasobów udostępnionych. Właściciel chmury jest jedyną osobą, który ma dostęp do sprzętu i oprogramowania. Korzystając z własnych zasobów, takich jak centrum danych lub dostawca zewnętrzny, możesz zbudować chmurę prywatną. Jeśli wybierzesz zewnętrznego dostawcę, Twoja firma będzie miała wyłączny dostęp do określonego sprzętu i oprogramowania.

Chmura hybrydowa łączy infrastrukturę lokalną, chmury prywatne i chmury publiczne. Przechowując bardziej wrażliwe dane w chmurze prywatnej lub na serwerze stacjonarnym, firma przyjmująca model chmury hybrydowej często wykorzystuje chmurę publiczną do podstawowych operacji obliczeniowych.

Zalety rozwiązań chmurowych

Elastyczność i dostępność chmury obliczeniowej są odpowiedzialne za wiele jej zalet, dlatego też wiele wiąże się z nimi sama migracja danych do chmury.

Niskie koszty: Ze względu na początkowe wydatki na niezbędne technologie, wdrożenie, bieżące zarządzanie oraz budowę personelu wewnętrznego, systemy lokalne są często bardzo drogie. Możesz otrzymać wszystkie funkcje personelu IT i programu bez płacenia za nie, korzystając z usługi SaaS.

Prosta integracja: Wraz ze zmianą celów i zasobów firmy wdrażanie oprogramowania lokalnie może zająć miesiące, a nawet lata wprowadzania poprawek. Jednak wdrożenia SaaS zazwyczaj trwają tylko od miesiąca do sześciu miesięcy. W rezultacie Twój zespół może zacząć działać tak szybko, jak to możliwe.

Automatyczne aktualizację: Gdy tylko kupisz oprogramowanie lokalne, zaczyna się ono starzeć. Modernizacja systemu za pomocą najnowszych technologii może być kosztowna i czasochłonna. Dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze zawsze masz dostęp do najnowszej technologii z niewielkimi poprawkami i bez nieprzewidzianych kosztów aktualizacji.

Bezpieczeństwo: Systemy chmurowe poprzez szyfrowanie danych i przechowywanie ich w bezpiecznej i centralnej lokalizacji pomagają zapobiegać ich utracie.

Łatwiejszy dostęp: Pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji opartych na chmurze, które są bardziej dostępne niż aplikacje sprzętowe i umożliwiają im kontynuowanie pracy w podróży. Ponadto chmura sprzyja lepszej współpracy zespołowej, umożliwiając stały dostęp do tych samych danych i ich aktualizacje przez kilka grup.

 

Dzisiejsze firmy coraz częściej przenoszą swoje dane i aplikacje do chmury. Do zalet usług oferowanych przez dostawców rozwiązań chmurowych należą większa skalowalność, dostępność, a także oszczędność zasobów. Jeśli szukasz partnera, który pomoże Ci jak najlepiej wykorzystać usługi chmurowe, porozmawiaj z nami. W Prime Engineering Poland mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdej Twojej potrzeby.

play youtube,
play youtube,
xvideos,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
xxx,
Fucking,
mp3play,
Is Subway Closing Down,
Are There Sharks In Jamaica,
Instant Car Insurance,