Stawianie użytkowników na pierwszym miejscu – istota projektowania produktów ukierunkowanych na odbiorców.

Stawianie użytkowników na pierwszym miejscu – istota projektowania produktów ukierunkowanych na odbiorców.

14 grudnia, 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies

Zorientowanie na użytkownika stało się kluczowym aspektem podczas tworzenia oprogramowania. Wraz z rozwojem w ostatniej dekadzie User Experience (UX) i User Interface (UI) jako dziedzin badań, firmy zaczęły stawiać ludzi w centrum myślenia projektowego, aby generować lepsze wyniki.

Wśród korzyści płynących z takiego podejścia, może być większa liczba zadowolonych klientów oraz większy udział w rynku i niższe koszty.

W tym artykule omówimy, czym jest projektowanie ukierunkowane na użytkownika, dlaczego jest ważne, kluczowe zasady tej praktyki oraz proces tworzenia platformy z odbiorcami w centrum uwagi.

Czym jest projektowanie zorientowane na użytkownika?

To podejście do procesu tworzenia produktu lub usług koncentruje się na odbiorcach i zapewnia, że spełnią ich potrzeby.

Zgodnie z tym podejściem, platformy są budowane na zamówienie i dostosowane do wymagań użytkowników oraz innych funkcjonalności, o których nie wiedzą, że są im potrzebne. W ten sposób oprogramowanie staje się bardziej użyteczne i dostępne, a jednocześnie zapewnia odbiorcom bardziej pozytywne wrażenia.

 

Dlaczego projektowanie zorientowane na użytkownika jest ważne?

d stron internetowych po aplikacje mobilne i inne rodzaje produktów cyfrowych, projektowanie produktów ukierunkowane na odbiorcę ma kilka zalet.

Podejście to jest ważne, ponieważ pomaga stworzyć produkt, który jest łatwy w użyciu i zrozumiały, a także rozwiązuje większość problemów użytkowników podczas korzystania z oprogramowania.

Ponadto, dzięki takiemu rozwiązaniu, produkt ma szansę stać się bardziej atrakcyjny, ponieważ korzystanie z niego może być po prostu przyjemne. Może być również bardziej inkluzywny, ponieważ może być opracowywany również z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Kiedy produkt jest opracowywany z użytkownikiem w centrum uwagi, łatwo osiąga swój cel i realizuje założenia biznesowe.

Może także pomóc obniżyć koszty tworzenia, ponieważ problemy są rozwiązywane na wcześniejszym etapie procesu i ograniczane, zanim coś faktycznie zawiedzie. A jeśli produkt jest opracowywany z myślą o użytkowniku, ma większe szanse na to, że więcej osób będzie z niego korzystać.

Dzięki temu firma odpowiedzialna za projekt może uzyskać większy udział w rynku i uzyskać większe przychody.

 

Projektowanie produktu zorientowane na odbiorcę – zasady i proces

Przy tego typu projektowaniu produktu, choć proces jest iteracyjny, firmy i zespoły zwykle przestrzegają pewnych zasad i kroków, aby upewnić się, że projekt cyfrowy osiągnie wyznaczone mu cele.

Od zrozumienia potrzeb użytkowników po używanie zrozumiałego języka, kluczowe zasady prowadzą projektantów UX/UI w kierunku właściwego procesu i przygotowują produkt do udanego wdrożenia.

 

Kluczowe zasady projektowania produktów skoncentrowanego na użytkownikach

Aby wdrożyć to rozwiązanie do procesu tworzenia produktu, firmy i zespoły powinny znać jego główne zasady. Zapewniają one, że twórcy zawsze mają na uwadze potrzeby użytkowników.

Aby stworzyć łatwy do zrozumienia i dostępny produkt, firmy powinny pracować zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Projektowanie z myślą o odbiorcach i ich obowiązkach – Zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników jest kluczem do tworzenia oprogramowania, które ułatwia interakcję.
  2. Zapewnienie spójności całego interfejsu – myślenie o wszystkich elementach jako części czegoś większego pomaga stworzyć platformę, która jest przewidywalna i spójna.
  3. Używanie prostego języka – bezpośrednia i jasna komunikacja pomaga kierować użytkowników we właściwe miejsca, czyniąc produkt bardziej intuicyjnym.
  4. Cierpliwe rozwiązywanie problemów – Przed szybkim rozwiązaniem zaistniałej sytuacji, zespoły powinny przeprowadzić dogłębne badania i analizę samego problemu, biorąc pod uwagę takie czynniki jak ekonomia, kultura, polityka i normy społeczne.
  5. Zrozumienie elementów jako części systemu – Zespoły powinny uznać elementy projektu za holistyczne i połączone, gdzie każdy element wpływa na inne.

 

Najważniejsze etapy iteracyjnego procesu projektowania produktu zorientowanego na użytkownika

Chociaż ma logiczną metodologię, powyższe projektowanie produktów nie jest liniowe ani ciągłe. W tym sensie możemy wskazać, że proces ten jest powtarzalny, a projektanci mogą potrzebować powrócić do niektórych zadań i etapów, przemyśleć je i udoskonalić, aby lepiej odpowiadały potrzebom użytkownika.

Poszczególne etapy tej metodologii mogą się różnić w zależności od zespołu, ale mogą również prowadzić do sukcesu:

  1. Identyfikacja kontekstu, w którym oprogramowanie będzie używane i określenie warunków, w jakich ludzie będą z niego korzystać.
  2. Zapytanie o wymagania biznesowe i cele użytkowników, aby platforma była rozwijana efektywnie.
  3. Stworzenie ogólnej koncepcji, a następnie prototypu o niskiej i wysokiej wierności oraz dopracowanie szczegółów, aby spełniały potrzeby użytkowników w miarę postępu projektu, aż zespół będzie miał produkt gotowy do uruchomienia.
  4. Przetestowanie oprogramowania w celu znalezienia luk w projekcie i upewnienia się, że jest ono skuteczne w zaspokajaniu potrzeb użytkowników i osiąganiu celów firmy.
  5. Uruchomienie produktu i zebranie informacji zwrotnych od jego odbiorców, aby w razie potrzeby wprowadzić ulepszenia.

 

Podsumowanie

Projektowanie produktu skoncentrowane na użytkownikach jest niezwykle ważne, gdy chcemy przyciągnąć więcej odwiedzających stronę internetową, skłonić ludzi do pobrania aplikacji i zachęcić do pracy z oprogramowaniem.

Takie podejście pomaga upewnić się, że opracowane rozwiązania są przydatne i użyteczne, a także dostępne dla większości ludzi. Dzięki temu użytkownicy z większym prawdopodobieństwem będą czerpać przyjemność z pracy z nimi, firmy zwiększą swój udział w rynku i zmniejszą koszty tworzenia produktów.