Podejmowanie decyzji opartych na danych kluczem do sukcesu w biznesie

Podejmowanie decyzji opartych na danych kluczem do sukcesu w biznesie

28 marca, 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies

Czy uważasz, że wiedza to potęga? Mając na uwadze to założenie, odkryjmy, w jaki sposób firmy powinny wdrażać system data-driven, aby osiągnąć sukces. Ludzie z natury są przyzwyczajeni do podejmowania decyzji w oparciu o przeczucia i doświadczenie, i na ogół preferują dane jakościowe, a nie ilościowe. Pomimo tej tendencji, firmy, które dbają o podejmowanie decyzji w oparciu o dane, są o kilka kroków do przodu – zwiększają swoją przewagę nad konkurencją.


Podejmowanie decyzji w podejściu data driven

Podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji w oparciu o analizę i interpretację danych prowadzi do dokładniejszych wniosków w porównaniu z kierowaniem się wyłącznie intuicją.  Firmy stosujące tę metodologię wykorzystują informacje pochodzące z danych, aby podejmować właściwe decyzje. Obejmuje ona gromadzenie, analizowanie i interpretowanie właściwych danych w celu uzyskania wiedzy, która pomaga w podejmowaniu decyzji.

Analizując dane, firmy mogą identyfikować braki wydajności i optymalizować procesy, co powoduje ogólną poprawę wydajności i produktywności.

 

Lepsze zrozumienie potrzeb klienta

Spostrzeżenia oparte na analizie danych pozwalają organizacjom identyfikować trendy, przewidywać przyszłe wyniki i podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne. Aby lepiej dotrzeć do swoich klientów, firmy muszą zrozumieć ich preferencje, zachowania i potrzeby – co prowadzi do bardziej ukierunkowanych strategii marketingowych i ostatecznie poprawy zadowolenia klientów. Organizacje, które skutecznie wykorzystują dane, zyskują przewagę konkurencyjną, podejmując lepsze decyzje szybciej niż ich konkurenci.

Pełne zrozumienie pragnień i obaw swoich klientów umożliwia firmom prognozowanie wyników. Mogą one wykorzystywać modele statystyczne i algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych trendów na podstawie danych archiwalnych.

 


The Heart of All Decision-Making

Większość firm uważa, że dane są podstawą kryteriów niezbędnych do podejmowania działań w różnych obszarach działalności. Badanie przeprowadzone przez EY (Ernst & Young Global Limited) wykazało, że 81% firm zgadza się, że dane powinny być „sercem wszystkich procesów decyzyjnych”.  Firmy data-driven mają również 23-krotnie większe szanse na pozyskanie klientów, 6-krotnie większe szanse na utrzymanie ich, a także 19-krotnie większe szanse na osiągnięcie rentowności.

 

Łącznie 270 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedziało na 27 pytań dotyczących wszystkich aspektów ich strategii w zakresie danych. Około 68% respondentów jest aktywnymi interesariuszami w projektach big data, a reprezentowane są wszystkie działy i sektory przemysłu, przy czym większość respondentów pracuje w finansach, marketingu i IT  a także na stanowiskach kierowniczych w różnych działach.

73% badanych stwierdziło, że dane są niezbędne do lepszego zrozumienia klientów, 72% do ulepszenia produktów i usług, 47% do poprawy zarządzania istniejącymi danymi, a 41% do tworzenia nowych źródeł przychodów. 40% stwierdziło, że dane są niezbędne dla ich modelu biznesowego, a 20% podkreśliło wykrywanie i zapobieganie oszustwom jako ulepszenie.

 

Metodologie zarządzania projektami: Business Intelligence

Tradycyjnie Business Intelligence (BI) koncentruje się na gromadzeniu, przechowywaniu, analizowaniu i prezentowaniu danych w celu wspierania procesu decyzyjnego. Metoda ta różni się nieco od podejścia data-driven, które ma szerszy zakres. Ta druga koncepcja obejmuje nie tylko analizę zgromadzonych danych z przeszłości, ale także proaktywne wykorzystanie ich w celu kierowania planowaniem strategicznym, procesami operacyjnymi i innowacjami.

Podczas gdy BI i data-driven biznes mają podobne cele w zakresie wykorzystywania danych do podejmowania decyzji, ten drugi wykracza poza tradycyjny BI. Przyjmuje bardziej proaktywne i holistyczne podejście w kwestii wykorzystania danych.

Firmy podejmujące decyzje w oparciu o dane traktują priorytetowo takie podejście, analizę danych w czasie rzeczywistym i modelowanie predykcyjne w całej organizacji.

 

Metodologia Agile

Nazwa nie wymaga wyjaśnień, metodologia zwinna koncentruje się na iteracyjnym rozwoju i ciągłym doskonaleniu. Wykorzystując analizę danych, zespoły mogą badać metryki, takie jak opinie użytkowników, wskaźniki wydajności i trendy rynkowe, aby dynamicznie dostosowywać wymagania i priorytety projektu.

Metodologia Agile promuje przejrzystość, odpowiedzialność i świadome podejmowanie decyzji. Kładąc nacisk na szacowanie, identyfikowalność i śledzenie prędkości, zespoły mogą dążyć do ciągłego doskonalenia, dostosowywać się do zmian i ostatecznie osiągać większe sukcesy w swoich projektach.

 

 

Jak duże firmy wykorzystują zgromadzone dane

Google ze swoją popularną wyszukiwarką opracował kilka technik i narzędzi open-source, aby zbadać swoją grupę docelową. Firma wykorzystuje analitykę dużych zbiorów danych, aby lepiej zrozumieć klientów na podstawie parametrów, m. in. takich jak historia wyszukiwania, trendy czy lokalizacje. Wyszukiwarka pokazuje posortowane wyszukiwanie pod względem popularności i trafności, zaprojektowane tak, aby pasowały do wymagań użytkownika.

Spotify nigdy nie lekceważy znaczenia analizy dużych zbiorów danych. Platforma streamingowa obsługuje ponad 200 milionów użytkowników i zawiera wiele informacji do zbadania. Spotify uruchomiło „Spotify for Artists”, aplikację, która wykorzystuje analitykę danych do dostarczania cennych informacji o swoich słuchaczach: zachowaniach i preferencjach, w tym na przykład o miastach, w których ich muzyka jest zapisywana i przesyłana strumieniowo.

Netflix jest jedną z największych platform streamingowych wykorzystujących analitykę danych. Firma gromadzi informacje o interakcjach i zachowaniach klientów podczas oglądania treści. Dla przykładu, Netflix może sprawdzić datę obejrzenia odcinka serialu, czy został obejrzany cały, czy tylko jego fragment itd.

Dzięki tym informacjom Netflix może podejmować wszelkie możliwe decyzje, w tym przewidywać, co użytkownicy chcą zobaczyć w następnej kolejności lub tworzyć nowe treści.

 

Mamy nadzieję, że ten artykuł okazał się przydatny i interesujący!

Szukasz porady eksperta? Spotkaj się z nami w naszym biurze!