Optymalizacja testów użytkownika – strategie uzyskiwania istotnych informacji zwrotny

Optymalizacja testów użytkownika – strategie uzyskiwania istotnych informacji zwrotny

27 grudnia, 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies

Proces rozwoju produktu cyfrowego składa się z kilku etapów, które wnoszą do niego wartość. Testy z użytkownikiem muszą być zoptymalizowane, aby uzyskać szczegółowe wyniki i produkty, które są nadal aktualne i pożądane przez odbiorców.

W tym artykule omówimy, czym są testy użytkownika, jakie są zalety ich regularnego przeprowadzania i jak je zoptymalizować.

 

Czym są testy użytkownika?

Zbieranie opinii od konsumentów to sposób na ocenę funkcjonalności i ogólnego doświadczenia użytkowników. W skrócie, to właśnie oznacza testowanie użytkownika.

Bez informacji zwrotnych nie jest możliwe ustalenie czy produkt jest nadal przydatny dla odbiorców, a tym samym, czy należy go wycofać z rynku, czy też zaktualizować, aby lepiej odpowiadał ich potrzebom.

Chociaż informacje zwrotne są bardzo istotne, istnieje wiele innych funkcji związanych z tą częścią procesu produkcyjnego. Aby zoptymalizować powyższe testy, firmy powinny posiadać przykładową grupę odbiorców, którą można moderować podczas korzystania z produktu przez konsumentów, a wyniki powinny być dogłębnie analizowane.

 

Korzyści płynące ze stosowania testów użytkownika

Testy użytkownika mogą naprawdę przyczynić się do sukcesu produktu. Oto dlaczego:

  • Pomagają zrozumieć potrzeby odbiorców i zidentyfikować problemy w obrębie platformy, umożliwiając zespołom opracowanie skuteczniejszych rozwiązań, a tym samym zwiększenie zadowolenia użytkowników.
  • Ujawniają przyczyny braku konwersji, pomagają programistom i projektantom UX wprowadzić niezbędne zmiany, by zwiększyć ją, jak i sprzedaż.
  • User-testing to sposób na ograniczenie negatywnych doświadczeń klientów, a tym samym liczby zgłoszeń do pomocy technicznej. Ogólnie rzecz biorąc, skróci to czas poświęcany na obsługę klienta, a także zmniejszy jej koszty.
  • Optymalizując strategie testów użytkownika, firmy mogą przyspieszyć cykle iteracji podczas opracowywania i aktualizacji produktu wego. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie ogólnych kosztów.

 

Optymalizacja testów użytkownika – jak je przeprowadzać

Konfigurowanie strategii testów użytkownika i ich optymalizacja może być przytłaczającym zadaniem. Ma jednak kluczowe znaczenie dla zwiększenia wartości produktów opracowywanych lub aktualizowanych przez zespół.

Jak wspomnieliśmy powyżej, dobre doświadczenia użytkowników mogą być motorem napędzającym wzrost liczby osób korzystających z platformy, a także generować więcej konwersji i ostatecznie przychodów.

Aby zoptymalizować strategie, zespoły powinny:

1. Zbadać historię korzystania z platformy przez użytkowników i szczegółowo ją zrozumieć. Można to zrobić za pomocą analizy danych użytkowania, ankiet i wywiadów.

2. Przeprowadzić test pilotażowy przed jego upublicznieniem, aby ograniczyć ewentualne błędy do minimum.

3. Zdefiniować cele i jasne instrukcje dla użytkowników.

4. Zróżnicować metodologię testowania. Im bardziej różnorodna, tym lepsze wyniki. Zespoły mogą chcieć przetestować platformę za pomocą sortowania kart, testów zdalnych lub osobistych, a także przeprowadzić testy A/B w celu porównania zmian wprowadzonych w produkcie.

5. Korzystać z narzędzi, które pomogą im dystrybuować testy do różnych grup użytkowników (reprezentatywnych dla określonej grupy odbiorców), zbierać informacje zwrotne, analizować je, wskazywać najbardziej potrzebne zmiany i automatyzować większość z tych zadań.

6. Zwracać uwagę na intuicyjne zachowania. Podczas testowania platformy ważne jest zbieranie danych dotyczących naturalnych zachowań odbiorców, dzięki czemu można wprowadzać zmiany, które są korzystne dla potencjalnych odwiedzających.

7. Analizować zebrane dane ręcznie lub za pomocą narzędzi analitycznych i wprowadzać ulepszenia.

8. Od czasu do czasu testować platformę, aby produkt był aktualny i odpowiadał potrzebom użytkowników.

 

Jakie metody testów użytkownika powinien wybrać zespół?

Optymalizacja powyższego procesu nie ogranicza się tylko do jego etapów, ale zależy również od metody wybranej przez zespoły.

Oto najbardziej przydatne metody:

  • Moderowane – prowadzone przez przeszkoloną osobę, która kieruje konsumenta do określonego celu.
  • Niemoderowane – w tym środowisku użytkownicy wykonują zadania samodzielnie, bez niczyjego przewodnictwa.
  • Eksploracyjna – służy do identyfikacji nowych odbiorców, nowych funkcji i wszystkiego, czego brakuje w produkcie.
  • Mapa cieplna – jest związana z analizą ścieżki użytkowników: co ci klikają najczęściej, które strony sprawdzają i w jaki sposób nawiązują interakcję z platformą.
  • Sortowanie kart – jest to metodologia w ramach testów UX, stosowana do oceny architektury strony internetowej i elementów projektu.

 

Podsumowanie

Testy użytkownika to jedna ze strategii stosowanych przez firmy po opracowaniu produktu cyfrowego, mająca na celu ustalenie, jakie funkcje należy udoskonalić, aby zapewnić odbiorcom lepsze wrażenia.

Z kolei zapewniając lepsze doświadczenia, firmy mogą przyciągnąć więcej klientów, uzyskać wyższy współczynnik konwersji, a następnie zwiększyć przychody. Aby taka strategia działała idealnie, niezbędna jest optymalizacja testów użytkownika.

Firmy zazwyczaj stawiają na różne rodzaje testów i metodologii, aby zrozumieć potrzeby odbiorców i poprawić ich doświadczenia użytkowników.