Kultura organizacyjna w firmie Prime Engineering: przepis na sukces

Kultura organizacyjna w firmie Prime Engineering: przepis na sukces

5 listopada, 2020

Strona wykorzystuje pliki cookies

Prime Engineering słynie na rynku firm technologicznych ze swojej kultury organizacyjnej, która bazuje na pozytywnym nastroju. Przez 13 lat funkcjonowania wysiłek wkładany we wdrożenie nowych pracowników do organizacji, imprezy firmowe, drobne codzienne działania i świadczenia przyniósł owoce.

Pierwszy etap tego skutecznego procesu zaczyna się już w momencie integracji nowo zatrudnionych pracowników. Luís, pracujący w dziale kadr, zapytany o swoje pierwsze dni firmie, powiedział: „Od razu poczułem się, jakbym był częścią zespołu od dawna. Wszyscy moi koledzy zadbali o jak najlepszą integrację, nie tylko przedstawili mi się, ale też zaoferowali, że mogę im towarzyszyć przy pracy, a potem nie tylko przekazywali mi teoretyczną wiedzę, ale też umożliwili wgląd w procesy od strony praktycznej, co ogromnie pomogło mi szybko osiągnąć samodzielność w pracy”. Cláudia, Business Manager zespołu w Porto, dodała, że już pierwszym tygodniu pracy czuła się zintegrowana z zespołem i od samego początku miała poczucie, „że koledzy z biura wierzyli we mnie i w mój potencjał. Dzięki temu czułam się tam komfortowo. Poza tym tak się szczęśliwe złożyło, że przyjechałam akurat w tygodniu, kiedy odbywała się impreza firmowa z okazji Arraial do São João (Festiwalu Św. Jana). To było niezapomniane przeżycie!”. Pierwszy kontakt po przyjęciu do zespołu ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia jak najlepszego nowego doświadczenia zawodowego.

Niestety, wraz z nadejściem pandemii Covid-19, wiele działań, które były częścią tego stałego procesu, musiało zostać przeformatowanych. Zdaniem Maurício, doradcy z prawie 10-letnim stażem w firmie, trzeba było „szybko zareagować na potrzeby wynikające z nowych okoliczności”. Inês, również doradca IT, wspomina, że podjęto szereg nowych środków, z których najszerzej chwalone było „wspieranie pracy zdalnej od samego początku pandemii”, a także „kontynuacja oferty szkoleniowej (on-line)”. Zdaniem Luísa, po okresie przejściowym firma Prime Engineering zdołała „pokonać wszystkie bariery”, zachowując „tempo pracy i zaangażowanie pracowników przy trybie zdalnym zapewniającym bezpieczeństwo”. Jednak praca z domu nie oznaczała, że doradcy nie utracili swojej dynamiki – jak wspomina Claudia, kierownicy utrzymywali sprawność swoich zespołów zlecając im różne działania: „zrobiliśmy LipSync, stworzyliśmy naszą własną playlistę w Spotify i oczywiście nie szczędziliśmy sobie codziennych przerw na kawę odbywanych on-line, na których rozmawialiśmy o wszystkim, całkiem jak w przypadku zwykłych przerw w biurze”.

Motto „Szczęście jest dla nas bardzo ważne” – pod którym nieustannie podpisują się pracownicy tej w 100% portugalskiej firmy – zobowiązuje, dlatego bardzo istotne jest, aby ten duch trwał niezależnie od czynników zewnętrznych, takich jak pandemia, która ogarnęła nasz kraj. Luís, kierownik firmowego projektu Prime Academy, mówi, że „dużo inwestujemy w nasze programy, aby zaprezentować najlepsze rozwiązania, między innymi partnerstwa oraz szkolenia. Nowi pracownicy trafiający do naszej firmy mogą liczyć na pełne zaangażowanie całego zespołu i różnych działów – wszyscy wspólnie zapewnią im niezbędne wsparcie w odpowiednim czasie”. Zapytana o pozytywny wpływ tego motta na codzienne funkcjonowanie nowo przyjętych pracowników Cláudia odpowiada, że „większość naszych godzin pracy spędzamy przy pracy, a kiedy czujemy się w firmie dobrze, to wówczas w ogóle nie czujemy mijającego czasu. Poczucie dobrego zintegrowania z firmą, która dba zarówno o nasz rozwój zawodowy, jak i komfort osobisty, a także która ma świadomość codziennych trudności, których doświadczamy, pozwala nam codziennie się doskonalić”.

Prime Engineering planuje wznowić – kiedy tylko będzie to bezpieczne i w sposób odpowiedzialny – wszystkie działania pielęgnujące kulturę organizacyjną firmy i budujące zaufanie ze strony pracowników, o którym zaświadcza Mauricio wspominając, że wśród powodów, które pozostali trzej inni respondenci wymieniali jako atuty i rekomendacje tego doradcy technologicznego, najczęstszym był fakt, iż „firma daje nam poczucie bezpieczeństwa i wypełnia swoje zobowiązania”.

play youtube,
play youtube,
xvideos,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
xxx,
Fucking,
mp3play,
Is Subway Closing Down,
Are There Sharks In Jamaica,
Instant Car Insurance,