Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów: Design Thinking w biznesie

Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów: Design Thinking w biznesie

13 maja, 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies

Koncepcja Design Thinking narodziła się w kontekście projektowania produktów, jednakże jej zastosowanie przekroczyło granice samej fizycznej realizacji, stając się wszechstronnym frameworkiem. Chociaż można go wykorzystać do poprawy projektowania produktów fizycznych, jego zasady są również stosowane do szerokiego zakresu problemów i wyzwań w różnych dziedzinach, w tym usług, procesów czy systemów.

Design Thinking oferuje potężne ramy do opracowywania produktów technologicznych, które są nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także cechują się wyczucie w stosunku do potrzeb użytkowników. Umieszczając odbiorców w centrum procesu rozwoju, firmy mogą tworzyć produkty, inwestować w transformację cyfrową i faktycznie zmieniać życie ludzi.

 

 

Design Thinking a tradycyjne podejście do rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów i koncentrowanie się na potrzebach użytkowników to właśnie Design Thinking. W skrócie, generowanie kreatywnych pomysłów i iterowanie rozwiązań w celu osiągnięcia lepszych wyników. Procesy Design Thinking skupiają się na człowieku, z podejściem podkreślającym empatię, współpracę i możliwość podejmowania nowych rozwiązań

Tradycyjne metody często opierają się na predefiniowanych rozwiązaniach lub liniowych procesach. Zazwyczaj zaczynają się od gromadzenia danych, analizowania informacji, identyfikowania możliwych rozwiązań, oceny alternatyw i wdrażania wybranego rozwiązania.

Choć podejście to może być skuteczne w przypadku dobrze zdefiniowanych problemów o jasnych parametrach, może okazać się nieskuteczne w obliczu bardziej niejednoznacznych lub złożonych wyzwań. Czasami metody te mają tendencję do przedkładania kwestii technicznych lub finansowych nad czynniki ludzkie. W wielu przypadkach rozwiązania są analizowane na podstawie ich opłacalności lub zgodności z celami organizacyjnymi.

 

Korzyści płynące z Design Thinking

Jedną z kluczowych zalet tej metody jest skupienie się na rozwiązaniach opartych na zdolności zrozumienia odbiorców. Wchodząc w buty użytkowników i patrząc na problemy ich oczami, firmy mogą uzyskać cenne spostrzeżenia i budować bardziej efektywne rozwiązania. Takie podejście oparte na empatii zapewnia, że rozwiązania są naprawdę dostosowane do potrzeb i preferencji użytkowników, co ostatecznie prowadzi do większej satysfakcji i przywiązania.


Kroki wdrażania procesu Design Thinking

Design Thinking polega na adaptacji i znajdowaniu nowych rozwiązań. Jest przeciwieństwem sztywnego procesu planowania, tradycyjnego spojrzenia na pracę znanego z określonej kolejności realizacji celów, na przykład podczas wprowadzania produktu na rynek. Ta zwinna metoda ma na celu spełnienie trzech kryteriów: popytu, czyli stara się odpowiedzieć na pytanie, czego chcą ludzie; wykonalności, kroku, który nadaje priorytet technicznym i realistycznym szansom na postęp; oraz rentowności, punktu, w którym zespoły omawiają i analizują potencjalny zysk płynący z rozwiązania. Zespoły zaczynają od określenia popytu, a następnie elastycznie przechodzą do pozostałych dwóch kryterów.

Przejdźmy do konkretnych faz Design Thinking oraz niektórych jego narzędzi i technik!

 

Empatia – zrozumienie perspektywy klienta

Zespół dokłada szczególnych starań, aby zrozumieć problem, zwłaszcza przez pryzmat użytkowników, przeprowadzając szeroko zakrojone badania. Empatia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia Design Thinking, ponieważ pozwala specjalistom odłożyć na bok swoje założenia, stereotypy i błędne przekonania na temat świata oraz uzyskać wgląd w perespektywę klientów i ich potrzeby.

 

Założenie – jakie problemy i potrzeby się pojawiają?

Kiedy informacje zostaną zebrane, nadszedł czas na analizę obserwacji i ich syntezę, aby zdefiniować główne problemy, które się pojawiły. Zespół może stworzyć tzw. „persony”, aby pomóc zachować perspektywę skoncentrowaną na człowieku, jasno wyartykułować potrzeby użytkowników i określić ramy problemu, który będzie rozwiązywany w procesie projektowania. Ta faza wyznacza kierunek dla reszty procesu.

 

 

Pomysł – kreatywność generuje wartość dodaną

Po zidentyfikowaniu pierwszych przeszkód pojawia się konieczność myślenia „nieszablonowego”. Zespoły przeprowadzają burzę mózgów na temat alternatywnych sposobów postrzegania problemu i próbują przedstawić innowacyjne rozwiązania. To nie moment, na bycie nieśmiałym; żaden pomysł nie jest uważany za dziwaczny, ponieważ najlepsze rozwiązania często pojawiają się w nieoczekiwanych okolicznościach.

 

 Prototyp – wizualizacja pomysłu

Czasami oryginalne pomysły powstają w wyniku przebłysku geniuszu, jednak kolejny krok okazuje się niezwykle trudny, ponieważ muszą one nabrać fizycznej formy. Prototypy mogą obejmować zarówno proste szkice lub diagramy, jak i bardziej zaawansowane modele lub makiety, w zależności od złożoności badanego rozwiązania. Ta faza jest niezbędna do uzyskania informacji zwrotnych od użytkowników przed zainwestowaniem zasobów w pełne opracowanie rozwiązania.

 

Test – spróbujmy!

Ostatnim etapem procesu Design Thinking jest testowanie prototypów przez zespoły z prawdziwymi użytkownikami. Ten krok jest niezbędny do sprawdzenia skuteczności proponowanych opcji i zidentyfikowania wszelkich potencjalnych problemów lub obszarów wymagających poprawy. Test może przynieść nowe spostrzeżenia, na podstawie których zespół może udoskonalić prototyp lub nawet wrócić do etapu definiowania, aby ponownie przeanalizować problem.

 

Zastosowanie Design Thinking umożliwia firmom tworzenie produktów technologicznych, które nie tylko spełniają wymagania funkcjonalne, ale także wpływają na klientów na poziomie emocjonalnym. Sprzyja innowacjom i zwiększa satysfakcję, ostatecznie napędzając sukces biznesowy na konkurencyjnym rynku.

 

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, odwiedź naszą stronę internetową.

Na bieżąco śledzimy trendy i nowinki technologiczne!