Jak odpowiednia metoda dostarczenia projektu wpływa na jego sukces

Jak odpowiednia metoda dostarczenia projektu wpływa na jego sukces

13 marca, 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies

Coraz ważniejsze dla firm technologicznych staje się przyjęcie systematycznego podejścia lub struktury do planowania, projektowania i realizacji projektu od samego początku. W tym miejscu pojawia się metoda dostarczania projektu.

Poprzez nakreślenie procesów, procedur i odpowiedniej dynamiki w celu zorganizowania i osiągnięcia określonych celów, metoda realizacji projektu identyfikuje potencjalne ryzyko na wczesnym etapie planowania i ustanawia strategie jego ograniczania. Takie proaktywne podejście zmniejsza prawdopodobieństwo zakłóceń projektu i zapewnia bardziej przewidywalny proces rozwoju.

Istnieją różne metody dostarczania i podejścia dotyczące struktury i etapu każdego modelu biznesowego. Przyjrzyjmy się im.

 

Metodologia Waterfall: Krok po kroku

To model zarządzania projektem, inaczej zwany kaskadowym, jest sekwencyjny i liniowy, z wyróżniającymi się fazami, takimi jak określenie wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie i wdrażanie – wszystkie wykonywane w ustalonej kolejności. Każda faza przebiega niemal niezależnie, a dane wyjściowe jednej fazy służą jako dane wejściowe dla następnej.

Podejście Waterfall kładzie duży nacisk na dokumentację na każdym etapie. Szczegółowa dokumentacja jest tworzona w celu uchwycenia wymagań, specyfikacji projektowych i procedur testowania. Służy ona jako punkt odniesienia przez cały cykl życia projektu.

Zaangażowanie klienta jest zwykle wyższe w początkowych fazach (określenia wymagań i projektowania) i maleje wraz z postępem projektu. Klientom często przedstawia się produkt końcowy po fazach testowania i wdrażania.

Jednak jedną z krytykowanych cech modelu kaskadowego jest jego sztywność. Po zakończeniu fazy trudno jest wrócić i wprowadzić zmiany bez wpływu na cały projekt. Ten brak elastyczności może być ograniczeniem, zwłaszcza w przypadku zmieniających się wymagań.

 

Metodologie Agile (Scrum): Czas na elastyczność

Zwinne metodyki (Agile) reprezentują zdolność adaptacji w szybko zmieniającym się środowisku IT, zdefiniowanym przez ciągłe doskonalenie. Charakteryzujące się iteracyjnymi cyklami rozwoju i zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie, metodologie te tworzą idealną ścieżkę do przeobrażania firm.

Taka struktura zapewnia ustrukturyzowany, ale elastyczny sposób zarządzania i dostarczania projektów.

Wybór odpowiedniej metody dostarczania projektu, takiej jak Scrum, może znacząco wpłynąć na efektywność, zadowolenie klienta, optymalne wykorzystanie zasobów oraz szybkie dostarczanie produktu. Scrum wnosi wartość dodaną poprzez swoje ustrukturyzowane ramy, wspierając współpracę, przejrzystość, ciągłe doskonalenie i przekazywanie informacji zwrotnych od klientów w całym procesie rozwoju.

W metodykach zwinnych zmiany są nie tylko oczekiwane, ale i mile widziane. Współpraca z klientami jest na pierwszym planie, dzięki czemu zmieniające się wymagania są płynnie integrowane, a produkt pozostaje zgodny z wizją klienta.

 

Development-Operations: Płynna współpraca

Tradycyjne tworzenie oprogramowania tworzyło przepaść między zespołami rozwoju oprogramowania a zespołami operacyjnymi. Programiści skupiali się na tworzeniu nowych funkcji, podczas gdy zespoły operacyjne były odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie oprogramowania. Taka separacja mogła prowadzić do luk komunikacyjnych, wolniejszych cykli wdrażania i zwiększonego ryzyka wystąpienia błędów. DevOps (Development-Operations) pomaga przełamać te bariery, a współpraca pomiędzy różnymi działami jest wspierana, aby zagwarantować, że wszyscy dążą do osiągnięcia wspólnych celów.

DevOps promuje filozofię, w której zarówno zespoły programistyczne, jak i operacyjne dzielą się odpowiedzialnością za cały cykl życia oprogramowania. Sprzyja to poczuciu odpowiedzialności i współpracy w zakresie metodologii zarządzania projektami.

 

Satysfakcja klienta

Zadowolenie klienta jest nadrzędnym celem firmy konsultingowej IT. Metody dostarczania projektów, zwłaszcza te z ramami skoncentrowanymi na kliencie, takimi jak Scrum, kładą nacisk na ciągłe zaangażowanie klienta. Gwarantuje to, że produkt końcowy jest zgodny z jego oczekiwaniami, sprzyjając satysfakcji i budowaniu długoterminowych relacji.

W dziedzinie IT dobrze zorganizowana metoda realizacji projektu jest drogowskazem, prowadzącym zespoły deweloperów przez specyfikę realizacji projektu. Zapewnia przejrzystość, efektywne wykorzystanie zasobów, zdolność adaptacji do zmian, skuteczne zarządzanie ryzykiem a ostatecznie satysfakcję klienta.

Przyjęcie odpowiedniej metody realizacji projektu to nie tylko wybór; to nawigacja, mogąca poprowadzić firmy do udanych projektów, sprawiając, że podróż będzie równie ważna jak sam cel.

 

Szukasz idealnego partnera biznesowego, który pomoże Ci wybrać odpowiednią metodę dostarczania projektów dla Twojej firmy? Napisz do nas!  Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.