Dzień Ochrony Danych Osobowych: data o której warto pamiętać

Dzień Ochrony Danych Osobowych: data o której warto pamiętać

28 stycznia, 2022

Strona wykorzystuje pliki cookies

W 2006 r. w świetle postępu technologicznego oraz automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych, Komitet Ministrów Rady Europy postanowił stworzyć międzynarodową strategię podnoszenia świadomości na temat znaczenia prywatności i ochrony danych osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych był efektem tych starań. Dzień ten jest obecnie obchodzony  28 stycznia na całym świecie, poza granicami Europy  pod nazwą „Dzień Prywatności”.

Projekt ten przypomina o podpisaniu Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (znanej jako Konwencja 108) w styczniu 1981 roku, pierwszego prawnie wiążącego traktatu międzynarodowego w dziedzinie ochrony danych. Od momentu powstania Konwencja 108 przez prawie dziesięć lat była jedynym podjętym działaniem, w celu faktycznego ukształtowania i przekazania podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Pomimo swojej nazwy, Rada Europy nie ogranicza się wyłącznie do państw członkowskich Unii Europejskiej. Sięgając daleko poza UE, jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca obecnie ponad 50 tak różnych państw członkowskich, jak Argentyna, Dania, Maroko i Portugalia. Wszystkie te kraje zobowiązują się do stosowania niezbędnych środków w ich ustawodawstwie w celu maksymalnego poszanowania indywidualnych praw obywatelskich w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Od pierwszego dnia ta przełomowa coroczna uroczystość promuje wydarzenia i działania w organizacjach, rządach, urzędach, firmach i innych instytucjach jako sposób na podnoszenie świadomości na temat najlepszych praktyk i znaczenia ochrony danych osobowych. Początkowo inicjatywa ta skierowana była do firm i ogółu jej odbiorców. Jednak z biegiem czasu jej uwagę zwrócono na perspektywę edukacyjną skierowaną do rodzin, konsumentów i organizacji. Głównym celem tego dnia jest poinformowanie społeczności o ich prawach i wyzwaniach, oraz umożliwienie osobom i firmom podejmowania odpowiednich działań.

Bardzo potrzebna aktualizacja

Wraz z szybkim rozwojem technologii w każdym sektorze gospodarki na przestrzeni ostatnich kilku lat, organizacje i osoby prywatne nie miały innej alternatywy, jak jej przyjęcie. Nasze życie zostało przepięte do ery cyfrowej. W obliczu rosnącej liczbą naruszeń ochrony danych osobowych i nasilającej się cyberprzestępczości, ochrona danych i kwestia cyberbezpieczeństwa są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W 2018 r. sygnatariusze Konwencji 108 doszli do porozumienia w sprawie pilnej konieczności jej rewizji. Jaki był tego efekt? Odnowiona wersja: Konwencja 108+. W tym samym roku w UE weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), „najsurowsze prawo dotyczące prywatności i bezpieczeństwa na świecie”. RODO naprawdę zmieniło nasze rozumienie prywatności danych, bezpieczeństwa i praw jednostki.

Prime Engineering jest w pełni zaangażowane w tę misję. Jako firma konsultingowa IT umożliwiamy naszym klientom wdrażanie rozwiązań informatycznych, które wspierają i realizują najlepsze praktyki dotyczące prywatności i ochrony danych. Od wielu lat nasi partnerzy z każdego sektora i kraju w którym działamy stosują strategie, które wzmacniają ich główną działalność, a jednocześnie chronią ich dane osobowe i zapobiegają cyberprzestępczości.

play youtube,
play youtube,
xvideos,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
xxx,
Fucking,
mp3play,
Is Subway Closing Down,
Are There Sharks In Jamaica,
Instant Car Insurance,