Automatyzacja powtarzalnych zadań: Jak RPA może zwiększyć efektywność Twojej firmy

Automatyzacja powtarzalnych zadań: Jak RPA może zwiększyć efektywność Twojej firmy

29 maja, 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies

Automatyzacja jest celem, do którego dążą przedsiębiorstwa pragnące większej efektywności i elastyczności. Która firma nie poszukuje sposobów na obniżenie kosztów operacyjnych i zautomatyzowanie swoich procesów? Robotic Process Automation (RPA) to potężne narzędzie, które może wykorzystywać roboty programowe lub inaczej boty do wykonywania z szybkością i dokładnością rutynowych, powtarzalnych zadań, które zwykle były wykonywane przez ludzi.

 

RPA wyróżnia się zdolnością do automatyzacji zadań bez zmiany istniejącej infrastruktury IT, dzięki czemu jest dostępnym i skalowalnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości.

Niniejszy artykuł analizuje różne aspekty RPA, w tym jego zalety, funkcjonalność i porównuje je z tradycyjnymi metodami automatyzacji. Na początek przyjrzyjmy się krótkiemu kontekstowi historycznemu automatyzacji w biznesie!

W latach sześćdziesiątych XX wieku na świecie rozpoczęła się rewolucja technologiczna, a firmy zaczęły badać potencjał automatyzacji rutynowych zadań komputerowych. Podróż ta rozpoczęła się od prostej mechanizacji. Pierwsze maszyny, napędzane parą, a później elektrycznością, zastąpiły pracę fizyczną w produkcji. Wprowadzenie komputerów w połowie XX wieku przyniosło pierwszą falę cyfrowej automatyzacji.

Przenieśmy się do XXI wieku, gdzie automatyzacja osiągnęła wysoki poziom zaawansowania, z RPA wyróżniającym się jako ważna technologia. Pod koniec lat 2010, RPA pojawiło się, oferując bardziej elastyczne i przyjazne dla użytkownika podejście do automatyzacji, zdolne do interakcji z istniejącymi systemami bez konieczności ich gruntownej rekonfiguracji.

 

RPA vs Tradycyjna Automatyzacja

Tradycyjna automatyzacja często obejmuje programowanie i skryptowanie. Pierwsze polega na tworzeniu samych aplikacji, podczas gdy drugie zazwyczaj pomaga w automatyzacji procesów i konfigurowaniu aplikacji. Obie mogą być czasochłonne i wymagają znacznych zasobów IT. Dodatkowo, te procedury są zazwyczaj sztywne i trudne do modyfikacji po wdrożeniu.

Natomiast, rozwiązanie RPA zostało zaprojektowane jako bardziej elastyczne i przyjazne użytkownikowi, nie wymagając zmian w istniejącej infrastrukturze. W konsekwencji, je można wdrożyć szybciej i z mniejszym zakłóceniem dla operacji biznesowych – możliwe jest konfigurowanie botów bez rozległej wiedzy programistycznej.

 

Korzyści płynące z RPA

Oczywiste jest, że jedną z najważniejszych korzyści płynących z przyjęcia tego modelu jest zwiększenie wydajności. Boty mogą pracować bez zmęczenia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co znacząco przewyższa ludzkie możliwości.

Korzyści obejmują również redukcję kosztów. Automatyzując zadania, firmy zmniejszają swoją zależność od licznej kadry pracowniczej, co przekłada się na znaczne oszczędności.

Jednak niektórzy mogą stwierdzić, że pieniądze i czas to nie wszystko i że powinniśmy również stawiać na dokładność. W rzeczywistości jest ona kolejną kluczową zaletą RPA. W przeciwieństwie do ludzi, boty prawie nie popełniają błędów, co potwierdzają liczne dane. Według Deloitte Global RPA Survey, 92% firm twierdzi, że RPA „spełniło lub przekroczyło oczekiwania” pod względem dokładności, terminowości i elastyczności. „98% IT leaders” twierdzi, że automatyzacja działań firmy jest niezbędna do generowania zysków finansowych.

RPA zapewnia również skalowalność. Jego rozwiązania można łatwo skalować w górę lub w dół, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym, co pozwala firmom płynnie dostosowywać się do wahań obciążenia pracą.

Wreszcie, Robotic Process Automation eliminuje powtarzalne i żmudne zadania wykonywane przez ludzi, którzy mogą skupić się na bardziej strategicznej i satysfakcjonującej pracy. Przeszkolony inżynier może w prosty sposób skonfigurować zautomatyzowany workflow w jednym z tych procesów. Zmiany te prowadzą do zwiększenia motywacji, a w konsekwencji wydajności pracowników.

Aby być zawsze na bieżąco i świadomym kroków niezbędnych do wdrożenia tych rozwiązań, konieczne jest przeanalizowanie możliwości znalezienia partnera strategicznego który wie, jak wdrożyć system RPA.

 

Jak działa RPA?

RPA współpracuje z infrastrukturą IT i oprogramowaniem konkretnej firmy. Po początkowym procesie identyfikacji i następującym po nim procesie konfiguracji, boty są ustawiane do wykonywania zidentyfikowanych zadań według określonych zasad. Po konfiguracji następuje faza wdrożenia, podczas której inteligentne maszyny zaczynają wykonywać zadania w czasie rzeczywistym. Ostatnim etapem jest monitorowanie i utrzymanie, aby zapewnić funkcjonalność botów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, boty są aktualizowane w miarę potrzeb, aby dostosować się do zmian w procesach, które automatyzują.

 

RPA w obsłudze klienta

Dwadzieścia lat temu, gdyby ktoś powiedział, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w obsłudze klienta, większość ludzi by w to nie uwierzyła. Wynika to głównie z faktu, że w tym procesie ludzki kontakt jest niezbędny. Pomimo tego, boty dzisiaj odgrywają ważną rolę w ułatwianiu zaangażowania. Powtarzalne procesy, takie jak przetwarzanie zamówień, zarządzanie zgłoszeniami, sprawdzanie stanów magazynowych, obsługa wstępnych zapytań klientów i wiele innych, mogą być zautomatyzowane.

Centra telefoniczne są idealnym przykładem efektywnego zarządzania przy użyciu RPA; dostarczają one kontekstowe informacje o kliencie za pomocą pulpitów nawigacyjnych. Taki proces oszczędza czas, który byłby przeznaczony na przeszukiwanie rekordów klientów i interakcji.

 

RPA w finansach

Szczególnie w branży finansowej nie ma miejsca na błędy i nawet najmniejsze straty. Zgodnie z badaniem „Driving Impact at Scale from Automation and AI” przeprowadzonym przez McKinsey Global Institute, błędy ludzkie w bankowości kosztują rocznie 1 milion dolarów oraz 25 tysięcy godzin niepotrzebnych poprawek.

RPA pomaga bankom i instytucjom finansowym przejść cyfrową transformację, umożliwiając pracownikom skupienie się na ważniejszych zadaniach lub opracowanie strategii zdobycia przewagi konkurencyjnej. RPA może automatyzować zadania takie jak przetwarzanie faktur, uzgadnianie kont i raportowanie finansowe. To nie tylko przyspiesza te procesy, ale także zmniejsza liczbę błędów i zapewnia zgodność z regulacjami.

RPA to ogromny skok naprzód w technologii automatyzacji, otwierający drogę do efektywności biznesowej, obniżenia kosztów, motywacji pracowników i poprawy dokładności w wielu obszarach. Czy jesteś gotowy, by wynieść swój biznes na wyższy poziom poprzez wdrożenie RPA? Jeśli tak, szybko zapoznaj się z naszymi usługami  i odwiedź nas!